Titanium csoport
Gyalogló Chat

MENÜ

15 pontos Op Szabályzat 2010

A szankciókra vonatkozó szabályzatot lásd chat szabályzat és szobaszabályzat.

1.Az opok közötti fegyelmet és tiszteletet a szoba alapitói szigoruan megköveteleik.
2.Tilos a közösben más opot szankcionálni és moderálni ezt csak privátbeszélgetésben tegyük ha már nincs más megoldás.
3.Az opok kötelesek a szobában rendet fegyelmet tartani de ezzel nem sérthetik más emberek jogait érzéseit,tilos a chatelöket nickük,nevük,származásuk,nemi hovatartozásuk,testi vagy értelmi fogyatékosságuk alapján kigunyolni,kicsufolni.
4.Minden op saját döntése alapján szankcionálhat a chatszabályzat korlátain belül.Egyik op nem vonathja felelöségre a másikat döntése miatt ezt csak az alapitó vagy a föszobaop teheti meg de ezt is csak privát beszélgetésben.
5.Ha egy op valakit bábelbe helyez tehát némit tilos másopnak ezt feloldani,kivéve akkor ha a szankcionáló op kilép a szobábol vagy erre megkéri optársát.
6.moderátorok feladatai:közösségépités,moderálás,szobaprogramokon való részvétel,meetingeken való részvétel,segitségnyujtás usereknek,szoba életében való aktiv részvétel minimum havi 40 órában
7.föszobaopok feladatai:moderátorok irányitása,programszervezés-szerkesztés,szoba irányiása,opcsapat fegyelmezése összetartása,közösségépités,moderálás,szobaprogramokon való részvétel,meetingeken való részvétel,segitségnyujás opoknak,usereknek,szoba életében való aktiv részvétel minimum havi 40 órában.
8.alapítók feladatai:föszobaopok és moderátorok irányitása,programszervezés-szerkesztés,szoba irányiása,opcsapat fegyelmezése összetartása,közösségépités,moderálás,szobaprogramokon való részvétel,meetingeken való részvétel,segitségnyujás opoknak,usereknek,szoba életében való aktiv részvétel minimum havi 40 órában.
9.opmeeting.meetinget bármelyik op összehivhat ha fontos közlése van a többi oppal,és ezeken a meetingeken kötelezö a részvétel minden op számára
10.opolások:op akkor lehet valaki ha a szoba alapitói és föszobaopjai erre felkérik általában ez szavazás utján megy.elöször idopot kap,amig tréningezik egy vezetö oppal,pár nap alat tanulástol függön félop lehet azaz szürke,ha jol moderál és végzi feladatait bármikor lehet lilaop ha az alapitók ugy döntenek,
11.deopolások menete a  pontrendszer szerinti szabályok alapján

12.az alapitók döntéseit kötelesek a föszobaopok betartani és betartatni a moderátorokkal,ugy szintén a moderátorok kötelesek a föszobaopok utasitásai szerint cselekedni,ha nem igy történik akkor a 11 -es pont szerinti deopolásra számithat.

13.föbb vétségek:halmozás ,flood,nagybetüfolyamatos használata,oknélküli nem egysorba irás,kódolás,bábelkijátszás,opok/userek sértegetése,csunyabeszéd,tiltott nickek használata,(lásd chatszabályzat,szobatréning),msn,email,tel.szám,egyébmagánadatok bemásolása közösbe,opprovokálás minden formája,
14.kötelesek az opok minden usert egyformának tekinteni nemre,korra,ismeretségre,barátságra való tekintet nélkül,nem kivételzehet egy op az usereekkel szemben,mindenkit egyormának kell tekinteni hisz aki belép a chatre elfogadja a chatszabályzatot és ezalol nincs kivétel senkinek.(barátoknak sem:))
15.opok közötti viszály,vita,veszekedés szigoruan tilos és deopolást von maga után,ilyenkor a vezetök(föszobaop és alapitó)köteles rendet tenni és tartani.      .......................................................................................................

Szobaszabályzat 2011


1:OPOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1/a,Opokra vonatkozó általános szabályzat:Lásd 15 pontos op szabályzat1/b,Levlistre vonatkozó szabályok:Figyelj a külalakra tehát bekezdés tárgy befejezés,Mondnivalód legyen rövid,érthetö.Ha uj témát szeretnél nyitni akkor uj beszélgetö ablakot nyiss,ha egy adott témára szeretnél válaszolni akkor a válasz gomb segitségével tedd meg és NE NYISS UJ TÉMÁT.Mindennap ellenörizd nem-e jött uj üzenet,távolmaradásod és egyéb közölnivalod is itt tedd meg és ne privát beszélgetésben vagy belsö üzenetben.Nem megfelelö használat esetén a pontrendszerben leszel szankcionálva.1/c,Opchatre vonatkozó szabályok:Az Opchat belépö jelszavát Nem adhatod ki külsö személyeknek.Köteles vagy opchaten tartozkodni meeting idején vagy ha egy optársad vagy az alapitók megkérnek erre mert mondanivalójuk van.Opchatre meetinget bármelyik op összehivhat a levlist használatával.1/d,Szobaprogramokat minden opnak köteles tartani ha arra a programfelelös vagy alapitó felkéri ez általában heti 1 alkalom ha elmulasztod ,vagy nem vagy hajalandó vállalni a pontrendszerben leszel szankcionálva.


2:USEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


2/a,Userekre vonatkozó szabályzat:Aki belép aszobába elfogadja a Gyalogló Chat és a szoba önálló szabályzatát!Ezáltal köteles vagy minden pontját betartani és a szobát rendeltetésszerüen használni.2/bNE irj nagybetüvel,és NE halmozz karaktereket,NE floodolj,NE irj több sorba oknélkül,NE provokáld sem az usereket sem az opokat,NE használj csunya szavakat,NE különböztess meg senkit faji,nemi,vallási,etnikumi,szexuális, hovatartozás alapján.Ne irj be közösbe magánadatokat mint pl Msn vagy email cim ill.telefonszám.Ha bármelyik szabály ellen vétesz szankcionálni fogunk!!!2/c,Segitségkérésre vonatkozó szabályok:Ha egy Moderátortól illetve Segitötöl tancsácsot vagy segitséget kérsz,azt nem vagy köteles végrehajtani,ezáltal semmilyen felelöséggel nem tartozunk egy esetleges károkozásért hisz azt te magad is okozhattad illetve a véletlen müve is lehet mint pl spontán meghibásodás.2/d,Lehetsz op ha arra valamelyik op felkér,vagy önállóan pályázatot irsz a szobahonlapon és azt az alapitók vagy/és a föszobaop elfogadja.


3:SZANKCIÓK


3féle szankció létezik BÁBEL tehát némitás,KIRUGÁS az illetö eltávolitása szobábol,és KITILTÁS az illetö kitiltása szobábol egy határozott ideig.Ezeket a szankciokat minden op a helyzet sulyoságának mérlegelésével használhatja.Az elsö bábel 5 perces amásodik saját döntés alapján akár félóra is lehet,harmadik bábel nincs ki kell rugni vagy tiltani az illetöt.Fontos ha egy valakit bábelez akkor azt másik op nem oldhatja fel.Egy op szankcioját nem kérdöjelezheti meg optársa,erre ott van a panaszlap.Kitiltást csak végsö esetben használhatunk.


18+ szobákra vonatkozó szabályok

A szobában a nap 24 órájában megengedett a szexuális tartalmú témák ezért a 18 éven alattiaknak a szobában tartózkodni TILOS !!! És a Moderátorok azonnal eljárnak a kiskórúakkal szemben!

Továbbá TILOSAK az alábbi Nickek és Témák:

-Drog

-Kábitószer

-Prostitució

-Büncselekmény

-Lázítás

-Abberált Perverzió

NE gunyolj és NE közösits ki senkit:

-Nicke

-Származása

-Nemi identitása-hovatartozása

-Faji hovatartozása

-Vallási hovatartozása

-Testi vagy/és értelmi fogyatékossága alapján !

Ha ezek valamelyikét illetve a csoport és szobaszabályzat valamelyikét megszeged a moderátorok azonnal eljárnak veled szemben ami lehet :

-Bábel

-Kirugás

-Kitiltás

-Autobábel ( ami általában 2 hét )

Opokra vonatkozó szabályok tanácsok:

Mindig jol átgondoltan és a szabályszegés súlyosságát mérlegelve szankcionáljunk!

Ha egy esetben nem tudunk dönteni és nem tudjuk mi a teendö akkor vagy kérjünk optársunktol tanácsot vagy ne tegyünk semmit,mert fontos dolog hogy ok nélkül NEM szankcionálunk.

Sokat segit ha leinfózzuk az illetöt pl a kiskoruak esetében. Nézzük meg az adatlapját ( ha van ) abbol sok minden kiderülhet : kora,neme,további nickjei....stb.és nézzük meg milyen egyéb szobákban tartózkodik még a whereis jogunkat használva.

egyéb témákban a fentebb lévő szobaszabályzat és a chatszabályzat érvényes.

 

Titanium Op Team 2011


 

Titanium csoport-Munkaköri leirás  ( Kidolgozás alatt.....)


Föszobaop:Opok irányitása,összetartása,szoba vezetése,a szoba ugyeiben általában ö dönt,tehát deopot és uj opolást is kérelmehzet a koordinátortol,illetve bármilyen ügyben kérelmet terjeszthet elö  a csoportnál.Szavazati jog szobaügyekben.

Programszervezö:(Nem besorolt rang)Nem rendelkezik külön jogokkal,de program beosztásokban és szervezésekben egyéni döntési joga van.Feladatai a programok megszervezése és kiirása weblapra.

Meetingvezetö:(Nem besorolt rang)Nem rendelkezik külön jogokkal de a meeting megszervezésében és levezetésében ö dönt,ö felel,töle kell kérelmezni minden meeting összehivást.

Adminisztrátor:A csoport adminisztrativ feladatait hivatott ellátni,weblapon és a szoba admin oldalán,olyan esetben amikor valamelyik szobában nincs bent föszobaop rangjára tenkitettel bármilyen ügyben eljárhat.Szavazati jog szoba és csoportügyekben többségi és egynhangu szavazásnál.

Föadminisztrátor:Adminisztrátorok munkáinak utolagos ellenörzése,a weblap és a szobák admin oldalainak teljes kezelése és fejlesztése,Adminisztrátorok irányitása.Pontrendszer vezetése,deopolási kérelem elöterjesztése.Szavazati jog szoba és csoportügyekben többségi és egynhangu szavazásnál.

Koordinátor:Az adott szoba legfelsöbb vezetöje.szoba koordinálása,tanácsadás szoba ügyeinek intézése a csoportnál,kapcsolattartás a szoba , a föszobaop és a csoport vezetöi között.Opolási és deopolási joggal rendelkezik,de deopolást csak a Föadmisztrátor engedélyével tehet ha ezt a pontrendszer vagy egyéb szabály is alátámasztja.Szavazati jog szoba és csoportügyekben többségi és egynhangu szavazásnál.

Csoportkoordinátor:A csoport legfelsöbb vezetöje és alapitoja,joga van szoba és csoportügyekben egyaránt eljárni ha az adott illetékessel egyeztet a fentebb emlitett ügyekben,Joga van szabályt modositani,a megfelelö szavazás megléte után.szobákat felvenni illetve kiirni a csoportbol,kinevezéseket és visszaminösitéseket tenni.Szavazati jog szoba és csoportügyekben többségi és hangu szavazásnál.

Folyamatok:

1:Opolás:opolást kezdeményezhet minden fentebb emlitett vezetö,de a föszobaop döntése a mérvadó és a koordinátor oplja fel a Föadminisztrátor bevonásával.

2:Deopolás pontrendszerrel:ezt csak a Föadminisztrátor kérvényezheti valamelyik csoportkoordinátornál.Ha megtörtént a deop erröl értesitenie kell az adott szoba föopját és koordinátorát egyaránt

3:Deopolás sulyos szabályszegés vagy egyéb nem a pontrendszerhez tartozo okbol:Ezt bármelyik fentebb emlitett vezetö kezdeményezheti szavazással,minden vezetö a (föszobaoptol felfelé)szavazata szükséges és többségi szavazat kell hozzá.Ha az adott szoba föszobaopja kérvényezi megfelelö okkal és bizonyitékkal szavazás nélkül deopolhatja Koordinátor vagy Csoportkoordinátor

4:Deopolás panaszlappal:ezt mindenki még az userek is kérvényezhetik megfelelö indokkal,minden vezetö a (föszobaoptol felfelé)szavazata szükséges és többségi szavazat kell hozzá.

5:Szabályzatmodositás:Pl: kötelezö opidö változtatása és szoba ill csoportszabályzat Bármelyik vezetö kérvényezheti a Csoportkoordinátortol többségi szavazat kell hozzá a Koordinátorok és Csoportkoordinátoroktol.

6:Kinevezések:Csoportkoordinátor terjesztheti elö nem kell hozzá szavazás csak a Csoportkoodinátorok egyhangu döntése

7:Visszaminösitések:Csoportkoordinátor terjesztheti elö nem kell hozzá szavazás csak a Csoportkoodinátorok egyhangu döntése

8:Szoba felvétel és szobakiirás a csoport-bol/ba:Ezt bármelyik fentebb emlitett vezetö kezdeményezheti szavazással,minden vezetö az (Adminisztrátortol felfelé)szavazata szükséges és egyhangu szavazat kell hozzá.

9:Csoportmeeting:Ezt minden csoportag aki operátor kezdeményezheti amit kötelezö megtartani és résztvenni rajta ezt a meetingvezetönél lehet kérvényezni,és neki is kell levezetni.

10:Szobameeting:Ezt Moderátor,Föszobaop vagy Koordinátor hivhatja össze nem kell hozzá külön engedély vagy részvétel a csoport többi vezetöjétöl,de a csoport meetingvezetöjének jelenkell lenni és logolni.

11:Véto jog:Ez csak a csoportkoordinátoroknak van minden fentebb emlitett szabályt vétózhatnak modosithatnak nagyon alapos indokkal minden csoportkordinátor egyhangu döntése kell hozzá

12:Szobán belüli konfliktusok:Itt a Föszobaopnak kell és köteles ezt rendezni ha nem tudja szól a Koordinátornak vagy szükség esetén kérheti a Csoportsegitségét,Ha önálloan vagy a Koordinátorral tudta ezt rendezni akkor szobaügynek számit.Szankciohoz minden vezetö szavazata szükséges(föszobaoptol felfelé) többségi szavazat kell hozzá.

13:Csoporton belüli konfliktusok:Ezek lehetnek szobák közti viták,és 2 szoba opjainak vitája itt az adott szobák koordinátorainak kell és köteles rendet tartani illetve kérheti Csoportkordinátor segitségét.Minden féle képp Csoportügynek számit szankciohoz minden vezetö (Adminisztrátortol felfelé)szavazata szükséges és többségi szavazat kell hozzá.

14:Többségi szavazás:Ha minden szavazó jelen van szám szerinti többség szükséges,ha valaki hiányzik az alábbi százalélos rendszerrel kell a szavazást lefojtatni a Föadminisztrátor felügyeletével:(minden olyan személy aki egynél több rangot tölt be a rangban nagyobb százalékkal szavazhat kizárólag)

Föszobaop 10%

Adminisztrátor 15%

Föadminisztrátor 20%

Koordinátor 25%

Csoportkoordinátor 30%

15:Egyhangu szavazás:Ha minden szavazó jelen van egyhangu szavazat kell hozzá mindenkitöl 1 db ellentétes szavazat már semmissé teszi a döntést ha valaki hiányzik a szavazást nem lehet megtartani

16: Ügyek besorolása:Azt hogy egy adott ügy szoba vagy csoportügy mindig a csoportkoordinátor köteles eldönteni és ehhez csak neki is van joga a döntés utáni helyzetttöl függöen kell eljárni az adott ügyben

17: Pontrendszer:A pontrendszert kizárolag a Föadminisztrátor kezeli különleges esetkeben is csak a Csoportkoordinátor nyulhat bele vagy változtathat rajta,Pontlevonást a panaszlapon vagy irásban kérhetünk a Föadminisztrátortol kellö indokkal és bizonyitó loggal vagy képernyöfényképpel

18:Koordinlapok:A koordinlapokat csak az arra hivatott Adminisztrátor kezelheti de az azon szereplö feladatokat(pl:op és deop) a továbbiakban a Föadnisztrátornak kell ellátni

19:Régi Op Opolása: Ilyen esetben az adott szoba Föszobaopja és Adminisztrátortol fölfelé többségi szavazat szükséges

 

Hírek

 • Pontos idö
  2011-12-05 09:44:17

   

  Ha bármilyen panaszod észrevételed van

  illetve egyéb kérdésekben keresd

  a Koordinátorokat:

  free glitter text and family website at FamilyLobby.com

  free glitter text and family website at FamilyLobby.com

  free glitter text and family website at FamilyLobby.com


Asztali nézet